Gartenschale Rusty ca. 40 x 40 cm

Dekoschalen „Rusty“

Gartenschale Rusty ca. 40 x 40 cm
Schale Rusty ca. 40 x 40 cm
Gartenschale Rusty ca. 40 x 20 cm und 20 x 20 cm
Schalen Rusty ca. 40 x 20 cm und 20 x 20 cm

Weitere Schalen und Dekorationsbeispiele:

Gartenschale Rusty ca. 20 x 20 cm
Schale Rusty ca. 20 x 20 cm
Gartenschale Rusty ca. 40 x 40 cm
Schale Rusty ca. 40 x 40 cm
Gartenschale Rusty ca. 40 x 40 cm
Schale Rusty ca. 40 x 40 cm
Gartenschale Rusty ca. 40 x 40 cm
Schale Rusty ca. 40 x 40 cm
Gartenschalen Rusty 40 x 15 cm und 20 x 20 cm
Schalen Rusty 40 x 15 cm und 20 x 20 cm

Gartenschalen Rusty 40 x 15 cm

Gartenschalen Rusty 20 x 20 cm
Schalen Rusty 20 x 20 cm
Gartenschale Rusty ca. 50 x 50 cm
Schale Rusty ca. 50 x 50 cm
Gartenschale Rusty ca. 50 x 50 cm
Schale Rusty ca. 50 x 50 cm